Abiturientams apie VBE ir priėmimą į aukštąsias mokyklas

Informacija

 vbe

Abiturientams artėja atsakingas metas - laikas apsispręsti, kokius valstybinius brandos egzaminus laikys baigdami vidurinio ugdymo programą. Viskas apie egzaminus, egzaminų tvarkaraščiai ir ankstesnių metų VBE užduotys skelbiami Nacionalinio egzaminų centro svetainėje www.nec.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) skelbia patvirtintas Bendrojo priėmimo datas ir terminus svetainėje www.lamabpo.lt   Skyrelyje "Stojantiesiems" rasite ir konkursinio balo skaičiuoklę, su kuria galite pasitikrinti savo galimybes įstoti į pasirinktą aukštąją mokyklą. 

Geriau pasiruošti artėjantiems brandos egzaminams jums padės Egzaminatorius.lt - šiuolaikiška, efektyvi ir patikima internetinė sistema (dėl prisijungimo kreipkitės į savo mokytojus).

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.