Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Ugdymo karjerai specialistai

Informacija

Mokykloje 2012 m. rugsėjo mėnesį startavo nauja Ugdymo karjerai programa. Jos paskirtis - padėti mokiniams ugdyti visas karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti.

Ugdymo karjerai paslaugas mokiniams teikia specialius mokymus baigusios karjeros koordinatorės:

  • Rūta Bylienė, etikos mokytoja,
  • Ona Kazakevičienė, bibliotekininkė,
  • Jolanta Leonavičienė, informacinių technologijų mokytoja.

Joms talkina ir visokeriopai padeda karjeros konsultantė Justina Gervytė.

Kad programos veiklos būtų sėkmingai įgyvendintos mokykloje, direktorės įsakymu buvo patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro visos trys karjeros koordinatorės, mokytojos Jolanta Narauskienė ir Reda Lazaravičienė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė, atsakinga už darbo grupės veiklą.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.