Naudinga informacija abiturientams

Informacija
  • Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapis (Šaltinis: www.smm.lt)  Plačiau..
  • Nacionalinis egzaminų centras (Šaltinis: www.egzaminai.lt) Plačiau...

 Įsidarbinimo galimybės

  • Įsidarbinimo galimybių barometras 2015 metais Lietuvoje (Šaltinis: www.ldb.lt) Plačiau...
  • Testas „Profesinė moksleivio motyvacija“ (sudarė VU TVM dėstytojas, psichologas dr. Tomas Lagūnavičius) Plačiau...

Daugiau nuorodų rasite mokyklos svetainėje skyrelyje NUORODOS / Karjeros ugdymas >>

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.