Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Profesinio informavimo taškas

Informacija

Profesinio informavimo taško (PIT) paskirtis - padėti mokiniams apsispręsti, ką jie norėtų veikti baigę mokyklą, kokia profesija jiems būtų tinkamiausia, kaip rasti norimą darbą, siekti karjeros,  skatinti mokinių nuolatinį žinių siekimą, profesinės karjeros planavimą, ugdyti mokinių, jų tėvų, mokytojų socialinį aktyvumą, mokinių atsakomybę už savo profesinės karjeros planavimą.

Profesinio informavimo taškas (PIT) yra mokyklos I-ajame aukšte, informaciniame centre.

Mokinius profesiniais klausimais konsultuoja:

  • profesijos patarėja Onutė Kazakevičienė,
  • psichologė Inga Dijokienė,
  • socialinė pedagogė Gražina Jalinskienė.

PIT  mokiniams gali padėti:

  • rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas, sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete,
  • gauti psichologo individualias konsultacijas profesijos pasirinkimo klausimais, atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Susipažinkite su profesinio informavimo sistema mokykloje.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.