Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos renginys „Mes skirtingi ir vertingi“

Informacija

Spalio 9 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vyko renginys „Mes skirtingi ir vertingi“. Mokinių tarybos nariai, vaizduodami skirtingas emocijas (pyktį, baimę, nuostabą, smalsumą, džiaugsmą, liūdesį) sutiko ateinančius mokinius ir mokytojus į gimnaziją ir kvietė atpažinti rytinę savo emociją. Anot psichologų, savo emocijų pažinimas padeda geriau suprasti save ir kitus, įsisąmoninti įvairius patiriamus jausmus, juos kontroliuoti.
6-10 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų J. Stravinskienės ir V. Paulaitienės, piešė įvairias emocijas. Piešinių parodą “Emocijų pasaulis”,“Emocijos mandalose” (parengta Onutės Kazakevičienės) galima pamatyti pirmame gimnazijos aukšte. Pradinių klasių mokiniams mokytojos G. Skaudienė, R. Kisielienė, A. Janulevičienė padėjo suprasti, kaip reiškiasi įvairios emocijos, vaizdavo, atliko įvairius darbelius šia tema. Logopediniuose užsiėmimuose specialių poreikių vaikai mokėsi vaizduoti, įvardyti, nupiešti savo išgyvenimus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė su pradinių klasių mokytojomis demonstravo filmą vaikams “Išvirkščias pasaulis”, kuriame vaizdžiai pateikiamos įvairios emocijos. Mokiniai išmoko lengviau pažinti savo emocijas ir kaip jas kontroliuoti, atviriau dalinosi savais išgyvenimais.
VDU psichologijos magistrantė Rūta Gaidytė skaitė 3-4 klasių mokiniams pasakas apie žmonių skirtumus, skatindama vaikus giliau pažinti savo ir kitų stipriąsias puses, gebėjimus. Kartu su logopede, mokytojomis pradinukai pūtė įvairius burbulus, kurie tarsi emocijos kilo į orą. Vaikai išgyveno tai, ką tą akimirką jautė. Taip pat vaikai sužinojo, kaip kontroliuoti, pavyzdžiui, pyktį: jį tiesiog galimą išpūsti į orą…
Antrame gimnazijos aukšte galima buvo išbandyti kalbinį - loginį, matematinį, erdvinį, tarpasmeninį, vidinį asmeniškąjį, kinestezinį, muzikinį intelekto tipus. Priemones, kurios padėjo mokiniams atpažinti savo intelekto tipą ar tipus parinko direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Belevičiūtė, psichologė R. Juknienė, logopedė G. Astrauskienė, socialinė pedagogė G. Jalinskienė, sveikatos priežiūros specialistė N. Stankaitienė, bibliotekos vedėja O. Kazakevičienė, VDU psichologijos katedros magistrantė Rūta Gaidytė. Mokiniams ypač patiko atlikti erdvines užduotis, išbandyti muzikinius instrumentus, atlikti judesio užduotis.
Šis renginys padėjo mokiniams įgyti žinių apie įvairias emocijas, skirtingus gebėjimus, įsisąmoninti, atpažinti skirtybes savyje ir kituose. Ir svarbiausia - suvokti, kad įvairūs skirtumai padeda mums jaustis vertingais ir unikaliais.

Gimnazijos psichologė Rita Juknienė

Mes skirtingi ir vertingi

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.