Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Pilietinė iniciatyva "Laisvės kaina 2016"

Informacija

"…Jau gimdami atsinešame skolą tiems, kurie gyveno iki mūsų ir savo darbais, kovomis ir aukomis padarė mūsų gyvenimą geresnį ir teisingesnį. Savo gyvenimu, darbais ir kūryba privalome skolą grąžinti, atminti juos ir stengtis perduoti tą atminimą ateities kartoms…" (G.Ilgūnas). Iniciatyva ,,Laisvės kaina“ Lietuvos ir pasaulio lietuvius kviečia pagarsinti kovų už Lietuvos laisvę istorinius liudijimus, įvairių kartų indėlį į šių dienų nepriklausomos Lietuvos klestėjimą. (Iš iniciatyvos Nuostatų)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pakvietė ikimokyklinio, pradinio, įvairių dalykų bendrojo ugdymo įstaigų mokytojus kartu su savo mokiniais 2016 m. vasario 1 d. – kovo 31 d. aktyviai dalyvauti Lietuvos ir pasaulio lietuvių iniciatyvoje „Laisvės kaina“, rengti kūrybinius darbus – reportažus, iliustruojančius lietuvių kovas už laisvę.

Kauno "Vyturio" gimnazijos 5a klasės mokiniai, padedami klasės auklėtojos Jolantos Leonavičienės ir bibliotekos vedėjos Onutės Kazakevičienės, prisijungė prie respublikinės iniciatyvos "Laisvės kaina 2016". Gimnazijos partneriai projekte - Alytaus r. Ūdrijos mokykla - daugiafunkcinis centras (žiūr. http://bit.ly/mokyklu_poros).

Pasirinkome mums dar mažai žinomą temą „Partizaninis karas. Bunkeriai: įrengimas, partizanų gyvenimo sąlygos, išlikę ir atstatyti bunkeriai" ir parengėme kūrybinį tiriamąjį darbą - projektą. Tiriamojo darbo tikslas - rinkti informaciją apie partizanų bunkerius. Uždaviniai:

  • Surinkti informaciją apie rekonstruotus partizanų bunkerius, kuriuose galima apsilankyti.
  • Sukonstruoti bunkerių maketus.
  • Surengti parodą informaciniame centre.
  • Aplankyti pasirinktą atstatytą bunkerį.

Projekto metu su penktokais ieškojome informacijos apie partizanų kovas Lietuvoje 1944 -1953 metais. Informaciniame centre peržiūrėjome keletą dokumentinių filmų apie partizaninį pasipriešinimą, susipažinome su Lietuvos laisvės kovų sąjungos įkūrimo istorija. Kadangi vaikus labiausiai sudomino Lietuvos partizanų žeminės, slėptuvės ir bunkeriai bei gyvenimo sąlygos jose, visi nusprendėme labiau įsigilinti į šią temą. Internete ieškodami išlikusių miškuose slėptuvių, mokiniai aptiko Panevėžio apskrities Vyčio apygardos partizanų žeminių kompleksą, kurį nutarėme aplankyti ir prie jo surengti pilietiškumo pamoką. Nuvykę į Pašilių mišką prie atstatytų partizanų žeminių, penktokai uždegė atminimo žvakeles, sugiedojo Lietuvos himną, išklausė pasakojimo apie šiose apylinkėse vykusius mūšius.

Peržiūrėję filmus apie pokario pasipriešinimą, partizanų žeminių nuotraukas ir brėžinius, penktokai pagamino kartoninius bunkerių maketus. Projektą užbaigėme bunkerių maketų paroda ir viktorina "Ką sužinojau apie partizaninį pasipriešinimą".

Visa penktokų surinkta projekto medžiaga paskelbta interneto svetainėje "Lietuvos partizanų bunkeriai, žeminės ir slėptuvės".

5a klasės auklėtoja Jolanta Leonavičienė, 
Bibliotekos vedėja Ona Kazakevičienė

5a partizanai

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.