Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Konkursas "Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017"

Informacija

"Vyturio" gimnazistai, 7d klasės mokiniai, dalyvavo respublikiniame konkurse "Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017" ir tapo konkurso finalininkais. Mokiniai analizavo pasirinktas Biblijos ištraukas ir atskleisdami problematiką bei pagrindinę šventraščio mintį, kūrė fotografines kompozicijas.
Mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Vilniuje vykusiame baigiamajame finaliniame renginyje. Nacionaliniame dramos teatre konkurso finalininkai apdovanoti padėkomis, specialiais prizais bei žiūrėjo spektaklį „Atžalynas“.

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

biblija 2017 

biblija1 2017

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.