Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gimnazijos atstovai Šiluvos atlaiduose

Informacija

Rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvoje švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai - Šilinės. Pirmojoje atlaidų dienoje rugsėjo 7 d., skirtoje katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenų maldai už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje, dalyvavo mūsų gimnazijos mišrus choras ir "Vyturio" bendruomenės atstovai - mokytojai, mokiniai, administracija.

Kartu su Lietuvos katalikiškų mokyklų jaunimu grupė mūsų mokinių, vedami gimnazijos kapeliono kun. Ž. Zinkevičiaus, piligriminiame žygyje į Šiluvą nuėjo apie 5 kilometrus. Gimnazijos mišrusis choras „Vyturys“, vadovaujamas mokytojos R. Burinskienės, giedojo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos aikštėje. Mūsų gimnazijos tikybos mokytojos kartu su kitais šalies mokinių grupių vadovais kūrybinėse dirbtuvėse vedė užsiėmimus pagal mokinių amžiaus grupes, pristatydamos Šv. Jono Bosko ir Šv. Dominyko Savijo asmenybes ir jų gyvenimus. Savo buvimu ir malda gimnazistus piligrimystėje lydėjo gimnazijos direktorė A.Bancevičienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui V. Belevičiūtė, socialinė pedagogė I.Čiapaitė bei keletas mokytojų.

Šis mūsų bendruomenės dalyvavimas piligrimystėje ir atlaiduose, bendra malda suvienijo visus „Vyturio“ gimnazijos narius.

Lai Švenčiausios Mergelės Marijos globa lydi „Vyturio“ gimnaziją per visus mokslo metus.

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

siluva3 2017 

siluva1 2017 

siluva2 2017 

siluva5 2017 

siluva4 2017

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.