Gimnazijos atstovai Šiluvos atlaiduose

Informacija
Sukūrė Penktadienis, 2017 rugsėjo 08 13:20
Peržiūros: 279

Rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvoje švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai - Šilinės. Pirmojoje atlaidų dienoje rugsėjo 7 d., skirtoje katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenų maldai už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje, dalyvavo mūsų gimnazijos mišrus choras ir "Vyturio" bendruomenės atstovai - mokytojai, mokiniai, administracija.

Kartu su Lietuvos katalikiškų mokyklų jaunimu grupė mūsų mokinių, vedami gimnazijos kapeliono kun. Ž. Zinkevičiaus, piligriminiame žygyje į Šiluvą nuėjo apie 5 kilometrus. Gimnazijos mišrusis choras „Vyturys“, vadovaujamas mokytojos R. Burinskienės, giedojo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos aikštėje. Mūsų gimnazijos tikybos mokytojos kartu su kitais šalies mokinių grupių vadovais kūrybinėse dirbtuvėse vedė užsiėmimus pagal mokinių amžiaus grupes, pristatydamos Šv. Jono Bosko ir Šv. Dominyko Savijo asmenybes ir jų gyvenimus. Savo buvimu ir malda gimnazistus piligrimystėje lydėjo gimnazijos direktorė A.Bancevičienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui V. Belevičiūtė, socialinė pedagogė I.Čiapaitė bei keletas mokytojų.

Šis mūsų bendruomenės dalyvavimas piligrimystėje ir atlaiduose, bendra malda suvienijo visus „Vyturio“ gimnazijos narius.

Lai Švenčiausios Mergelės Marijos globa lydi „Vyturio“ gimnaziją per visus mokslo metus.

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

siluva3 2017 

siluva1 2017 

siluva2 2017 

siluva5 2017 

siluva4 2017