Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkai keliauja į Šiluvą

Informacija

Rugsėjo 9 d. „Vyturio“ gimnazijos ateitininkai (Jono Pauliaus II kuopa, MAS ), kartu su kitais Kauno krašto ateitininkų kuopų nariais, tradiciškai dalyvavo piligriminiame žygyje, skirtame pal. Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Žygio metu piligrimus lydėjęs kun. Nerijus Pipiras padėjo atetininkams apmąstyti Kryžiaus Kelio stotis bei pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą, kartu meldėsi ir dalinosi tikėjimo patirtimi. Ši tikėjimo kelionė, pareikalavusi nemažai fizinės ištvermės (žygiavome apie 16 km), padėjo jaunimui atnaujinti asmeninį santykį su Dievu ir sustiprinti tarpusavio bendrystę.

Ateititninkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

Norėdami peržiūrėti nuotraukų albumą, spauskite žemiau esantį paveikslėlį.

Ateitininkai Šiluvoje 2017

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.