Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkai mini Vėlines

Informacija

Byrantys medžių lapai, trumpėjančios dienos skatina dažniau ir giliau apmąstyti būties šiame pasaulyje prasmę. Artėjant Vėlinėms, spalio 25 dienos popietę, Romainių kapinėsee vyko tradicinis Kauno krašto ateitininkų JAS ir MAS Vėlinių minėjimas. Renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai, kurie pagerbė iškiliausius Lietuvos visuomenės veikėjus: religijotyrininką Gintarą Beresnevičių, lietuvių disidentą Romą Kalantą, archeologą Karolį Meką, karininką Antaną Kučingį, tarpukario lietuvos žemės ūkio mininstrą Juozą Skaisgirį, kalbininką Napalį Grygą, dailininką Stasį Ušinską, skulptorių Bernardą Bučą. 

Prie kiekvieno aplankyto kapo ateitininkai pasakojo išėjusiųjų į amžinybę gyvenimo istorijas ir jų nuopelnus šalies labui. Kapus jaunimas papuošė gėlėmis, uždegė atminimo žvakutes ir bendra malda pagerbė mirusiuosius.

Ateitininkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

velines1 

velines2

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.