Ateitininkai mini Vėlines

Informacija
Sukūrė Penktadienis, 2017 spalio 27 14:22
Peržiūros: 242

Byrantys medžių lapai, trumpėjančios dienos skatina dažniau ir giliau apmąstyti būties šiame pasaulyje prasmę. Artėjant Vėlinėms, spalio 25 dienos popietę, Romainių kapinėsee vyko tradicinis Kauno krašto ateitininkų JAS ir MAS Vėlinių minėjimas. Renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai, kurie pagerbė iškiliausius Lietuvos visuomenės veikėjus: religijotyrininką Gintarą Beresnevičių, lietuvių disidentą Romą Kalantą, archeologą Karolį Meką, karininką Antaną Kučingį, tarpukario lietuvos žemės ūkio mininstrą Juozą Skaisgirį, kalbininką Napalį Grygą, dailininką Stasį Ušinską, skulptorių Bernardą Bučą. 

Prie kiekvieno aplankyto kapo ateitininkai pasakojo išėjusiųjų į amžinybę gyvenimo istorijas ir jų nuopelnus šalies labui. Kapus jaunimas papuošė gėlėmis, uždegė atminimo žvakutes ir bendra malda pagerbė mirusiuosius.

Ateitininkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

velines1 

velines2