Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkų įžodžio šventė

Informacija

Lapkričio 26 d. Šv. Dvasios bažnyčioje mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai davė vyresniojo moksleivio (MAS) įžodį. Kryžiaus ir vėliavos akivaizdoje Karina Areškevičiūtė ir Ugnė Virvičiūtė prisiekė uoliai eiti ateitininko pareigas.
Sveikiname gimnazistes tapus ateitininkėmis, linkime Dievo palaimos ir būti pavyzdžiu kitiems.

Ateitininkų kuopos globėja,
tikybos mokytoja V. Petrulienė

ateit 2017

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.