Ateitininkų įžodžio šventė

Informacija
Sukūrė Pirmadienis, 2017 lapkričio 27 22:21
Peržiūros: 213

Lapkričio 26 d. Šv. Dvasios bažnyčioje mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai davė vyresniojo moksleivio (MAS) įžodį. Kryžiaus ir vėliavos akivaizdoje Karina Areškevičiūtė ir Ugnė Virvičiūtė prisiekė uoliai eiti ateitininko pareigas.
Sveikiname gimnazistes tapus ateitininkėmis, linkime Dievo palaimos ir būti pavyzdžiu kitiems.

Ateitininkų kuopos globėja,
tikybos mokytoja V. Petrulienė

ateit 2017