Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Jaunimo diena Šiluvoje

Informacija

 Rugsėjo 7 dieną Šiluvoje prasidėjo didieji Šilinių atlaidai, kuriuos kiekvienais metais Katalikų Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventę. Šių atlaidų laiku taip pat buvo minimas ir Lietuvos Krikšto 625 metų jubiliejus bei Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai.

Mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai rugsėjo 8 dieną vyko į Šiluvą dalyvauti jaunimo dienose „NESIDUOK pikto NUGALIMAS, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21)“. Šią dieną buvo skirta speciali programa jaunimui, organizuotas piligriminis žygis į Šiluvą pėsčiomis iš Lyduvėnų. Iš visos šalies Lyduvėnuose susirinkęs įvairaus amžiaus jaunimas su savo asmeninėmis intencijomis keliavo apie 10 km. į Dievo Motinos šventovę – Šiluvą. Kelionė truko nuo keturias valandas, jos metu jaunimas meldėsi, bendravo, šlovino Dievą apmąstydami Jėzaus Kristaus kančios kelio stotis. Šią dieną buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą, mokyklų bei visų akademinių bendruomenių narius, kad jie drąsiai atsivertų Kristui, tikrosios tiesos šaltiniui.

Aikštėje prie Šiluvos bažnyčios 18 valandą aukojamose Šv. Mišiose buvo meldžiamasi Šventosios Dvasios dovanų jaunimui ir jo ugdytojams. Po vakaro Šv. Mišių 19.30 val.  jau trečią kartą Lietuvoje buvo parodytas italų kūrėjo Sandro Di Stefano miuziklas „Karolis“, pasakojantis apie jauno Karolio Vojtylos, būsimojo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, gyvenimą, veiklą ir jo išskirtinio pašaukimo brendimą Antrojo pasaulinio karo metu okupuotoje Lenkijoje.

Ši Švč. Mergelės Marijos šventovė mūsų mokyklos piligrimams buvo vieta ir galimybė stabtelėti ir, palikus kasdienius rūpesčius, atrasti dvasinę paguodą, artėti prie amžinųjų dalykų, prie Jėzaus Kristaus ir jo dovanojamos ramybės. Ne tik žygis, malda, bet ir kartu praleistas laikas, bendravimas, dalinimasis turimomis vaišėmis padėjo pajusti tarpusavio bendrystę ir Kristaus meilę šalia esančiojo širdyje. Tai žodžiais nenusakoma patirtis, kuomet norisi sugrįžti dar ir skęsti Dievo malonėje.

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.