Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkams linkime "Visa atnaujinti Kristuje"

Informacija

Lapkričio 25 d. Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje Kauno miesto ateitininkai davė įžodį. Mūsų mokyklos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkės įžodžio metu Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadėjo sekti Kristų, dirbti ir aukoti Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas.

Ateitininko įžodį davė mūsų mokyklos mokinės:
Gabrielė Vaičaitytė
Ramunė Sidaraitė
Viktorija Muliuolytė

Sveikiname ateitininkes ir linkime “Visa atnaujinti Kristuje”!

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.