Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Vienuolio misionieriaus apsilankymas

Informacija

Su mokyklos bendruomene 2013 m. sausio 14 d. susitiko vienuolis misionierius, Šv. Jono kongregacijos tėvas Antanas (br. AntoineThomas CSJ). Brolis Antanas keliauja po įvairias pasaulio šalis liudydamas savo gyvenimą su Viešpačiu, kviesdamas ir mokydamas vaikus bei įvairaus amžiaus jaunimą susitikti su Jėzumi, esančiu Šv. Sakramente. Misionierius mokiniams ir mokytojams liudijo apie savo pašaukimą tapti broliu ir, dalindamasis savo asmenine patirtimi, pabrėžė būtinybę ieškoti asmeninio ryšio su Jėzumi kasdienėje aplinkoje, skaitant Šv. Raštą, meldžiantis, praktikuojant sakramentus. Atsiliepdamas į popiežių -  palaimintojo Jono Pauliaus II ir  Benedikto XVI - raginimą, tėvas Antanas JAV ir kitose pasaulio šalyse įkūrė „Vaikų vilties“ misiją, kuri skirta vaikams padėti gyventi realiu Jėzaus artumu Eucharistijoje. Juk „nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas”  (popiežius, palaimintasis Jonas Paulius II).
Svečias, viešėdamas mūsų šalyje, ragina tikinčiuosius atsiliepti į Bažnyčios vadovų raginimą  įvairias bendruomenes įsijungti  į nepaliaujamą Švč. Sakramento adoraciją. Brolis Antanas, atvykęs iš  Naujosios Zelandijos, liudija  mums, kad Dievui nėra ribų pasaulyje, nėra sienų, kultūrų ar kalbų barjero. Jis, Viešpats, gali būti randamas kiekviename pasaulio taške ir kiekvienoje plakančioje širdyje.

Daugiau informacijos apie Šv.Jono bendruomenę ir vaikų Švč. Sakramento adoraciją (anglų k.) galite rasti internete:
http://childrenoftheeucharist-waf.org/html/childrens_adoration.htm
http://nzstjohn.wordpress.com/

Tikybos mokytoja V.Petrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.