Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

Priėmimo komisija >>

Priėmimo tvarkos aprašas >>

Vartotojo vadovas >>

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokyklos bendruomenė pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas

Informacija

Mokyklos bendruomenė pagerbė į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijas. Ši piligrimystė mūsų šalyje – dalis pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Turine, Italijoje ir ten pat pasibaigs 2015 metais. Kelionės tikslas – suvienyti skirtingų kraštų istorijas, kultūras, pasaulėjautą ir drauge švęsti šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejų.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, į kurias susirinko katalikiškų ir kitų miesto mokyklų jaunimas. Šv. Mišiose giedojo "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos choras, grojo muzikos skyriaus mokytojai.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

bosco1

bosco2

Fotografijos A.Urbonavičiūtės

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.