Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Atsinaujinimo dienos VDU Didžiojoje salėje

Informacija

2014 m. sausio 26–29 dienomis Kauno VDU Didžiojoje salėje vyko Atsinaujinimo dienos „Kas padarys jus laimingus?“. Šioje Atsinaujinimo dienoje turėjome nuostabią galimybę pasiklausyti  kunigo  saleziečio Bruno Ferero (Bruno Ferrero) SDB iš Italijos, kurį iš italų kalbos vertė sesė Liucija Grybaitė.  Daugelis mokyklos mokytojų pažįsta Bruno Ferero iš jo išleistų knygelių vaikams ir jaunimui, nes jose sukaupta dvasinė  išmintis liejasi pasakose, pasakojimuose, pamokymuose. Rašytojas ir kunigas Bruno lyg draugiškai besišnekučiuodamas, šmaikščiai pasakodamas  kokią istoriją, neleido nė akimirkos nuobodžiauti.  Visos kunigo Ferero istorijos remiasi tik vienu tikslu – padėti auklėti jauną žmogų ne griežtai jį kritikuojant, o tiesiog švelniai nukreipiant.  Kunigo viešnagė Lietuvoje buvo neatsitiktinė – kovo mėn. pradžioje į Lietuvą laukiame atvykstant šv. kunigo Jono Bosko relikvijų.  Po pertraukos Bruno Ferero pasakojo apie saleziečių prevencinę sistemą, kuri pradedama diegti ir mūsų mokykloje. Kun. Joną Boską jo darbe su jaunimu palaikė ši idėja: „Ugdant galima pakeisti istoriją!” Todėl jaunimo ugdymui jis skyrė visą gyvenimą.  Kun. Bruno  Ferero teigia, kad kun. J. Bosko pedagoginis stilius aktualus ir šiandien. Ugdymas – sudėtinga veikla, trunkanti ilgą laiką, lydima sėkmių ir nesėkmių, neturinti gatavų receptų, nes ugdydami kaskart susitinkame su unikaliu, nepakartojamu asmeniu. Ugdymas remiasi įsitikinimu, kad kiekviename jaunuolyje glūdintis gėris – tai vertybė, kuriai verta „pašvęsti savo gyvenimą“.
Kun. Bruno Ferero konferencija „Mano laimės paieškos ir patirtis“  žr.: http://www.youtube.com/watch?v=s0kvjrNG_Jw

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.