Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Apdovanojimas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu

Informacija

direkt3

Kauno arkivyskupija birželio 24 d. arkikatedroje iškilmingai minėjo dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną. Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje dalyviai susirinko arkivyskupijos konferencijų salėje.  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ tarė nuoširdų ačiū savo ganomiesiems už jų maldas, įdėtą darbą, aktyvumą arkivyskupijos gyvenime, ypač brangų pasauliečių dalyvavimą jame. Už mokyklos bendruomenės aktyvų įsijungimą į Bažnyčios veiklą bei svarų indėlį į jaunimo krikščioniškųjų vertybių ugdymą mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė apdovanota Kauno arkivyskupijos garbės ženklu - Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Gerbiama Direktore, nuoširdžiai sveikiname Jus su iškiliu apdovanojimu ir didžiuojamės, kad esate pavyzdys mokyklos bendruomenei.

Šaltinis - kaunoarkivyskupija.lt

direkt1

direkt2

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.