Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkai švenčia Šeimos metus

Informacija

Siekiant paminėti besibaigiančius Bažnyčios paskelbtus 2014 m. - Šeimos metus, Kauno krašto ateitininkai (JAS, MAS) spalio 15 d. vakarą Ateitininkų rūmuose rinkosi į šeimų šventę „Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko“.

Vienas iš ateitininkų veiklos principų – šeimyniškumas - suvienijo ne tik jaunuosius ateitininkus, bet ir jų šeimų narius, kartu dalyvavusius šventinėje programoje.  Jaunieji ateitininkai ruošė meninę programą, kurioje turėjo atskleisti gražiausias šeimos vertybes. Mūsų mokyklos, Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai, parengė B. Ferrero pasakojimo „O kur mano bučinys?“ inscenizaciją ir dainavo M. Valuckaitės (12a kl.) kūrybos dainą apie vaikystę „Aš jau didelė esu“. Linksmą ir prasmingą programą praturtino ir ateitininkai sendraugiai, kurie savo liudijimuose dalinosi šeimos pašaukimo grožiu. O kad bendram šeimų džiaugsmui nieko netrūktų, visi linksminosi vakaronėje bei agapėje dalinosi savo suneštomis namuose gamintomis vaišėmis.

Jono Pauliaus II kuopos globėja, tikynos mokytoja V. Petrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.