Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gavėnios rekolekcijos penktokams

Informacija

„Nugalėk blogį gerumu“ -  tai gavėnios rekolekcijos 5 klasių mokiniams, kurios vyko  2012-04-02 mokyklos salėje. Rekolekcijos – tai laikas, kuomet palikus visus darbus ir rūpesčius labiau susitelkta ryšiui su Dievu. Susitikus su bendraamžiais dalintasi malda ir tikėjimu. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metų mokiniai mokėsi atrasti Jėzų draugų tarpe; inscenizuodami mokėsi spręsti problemas blogį nugalint gerumu, vaišinosi, bendravo, žaidė, maldos metu gilino savo tikėjimą.
Užsiėmimus vedė tikybos mokytojos: V. Petrulienė, V. Daugirdienė ir mokyklos kapelionas G. Stumbras.

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.