Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Respublikinis sakralinio giedojimo festivalis Giesmių Giesmelė 2015 “Tyloj pragysta angelas”

Informacija

Balandžio 11 d. Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje, šv. Mišiomis prasidėjo respublikinis sakralinio giedojimo festivalis Giesmių Giesmelė 2015 “Tyloj pragysta angelas”.

Festivalio dalyviai šv. Mišiose garbino Viešpatį giesmėmis. Šv. Mišias aukojo kunigas Kęstutis Genys. Festivalyje dalyvavo 35 chorai iš įvairių Lietuvos vietų: Kauno, Vilniaus, Vilkaviškio, Telšių, Rokiškio, Raseinių, Panevėžio, Kupiškio, Klaipėdos, Žemaičių Kalvarijos, Kazlų Rūdos miestų ir rajonų. Bažnyčioje meldėsi ir giedojo keli šimtai įvairaus amžiaus žmonių. 

Sakralinio giedojimo festivalyje “Tyloj pragysta angelas” dalyvavo ir mūsų mokyklos pradinukai – ketvirtų klasių mokinių ansamblis “Vyturiukai”.
Kunigas Kęstutis Genys džiaugėsi vaikais bei jaunimu ir dėkojo jų vadovams bei tėveliams už rūpestį ir pasirengimą festivaliui.

Daugiau informacijos nuorodoje:
http://matulaicioparapija.lt/2015/04/giesmiu-giesmele-tyloj-pragysta-angelas/

Muzikos mokytoja Skaidrė Žemaitienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.