Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Tradicinė Kauno krašto ateitininkų įžodžio šventė

Informacija

Šį sekmadienį, lapkričio 22 d., Šv. Dvasios bažnyčioje ateitininko įžodį davė daugiau nei 30 Kauno krašto ateitininkų. Mūsų gimnazijos mokiniai, Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai atnaujino įžodį. Paulius Dubauskas tapo ateitininku moksleiviu, Kamilė Magylaitė tapo ateitininke moksleive, o buvusi mūsų mokyklos mokinė Miglė Valuckaitė davė studento ateitininko įžodį. Šv. Mišias aukojo Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas D. Vasiliauskas. Po iškilmingos įžodžio priesaikos, ateitininkų globėjai sveikino savo auklėtinius ir visi linksminosi liaudiškoje vakaronėje.

Sveikiname mūsų gimnazijos ateitininkus Paulių, Kamilę ir Miglę. Linkime gyventi Kristumi ir būti pavyzdžiu bei šviesuliais savo gimnazijos bendruomenei!

Jono Pauliaus II kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

Ateitininkų šventė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.