Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) konferencija Birštone

Informacija

2016 m. sausio 7-9 dienomis Birštone įvyko kasmetinė Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) konferencija. Šių metų konferencijos tema - "Iššūkiai katalikiškai mokyklai. Katalikiškos mokyklos auditas".

Tris dienas trukusioje konferencijoje dalyvavo vysk. Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas ordinaras, LVK Švietimo komisijos pirmininkas, vysk. Kęstutis Kėvalas, Kauno Arkivyskupijos augziljaras, arkivyskupo generalvikaras, mokyklų kapelionai, direktoriai ir jų pavaduotojai, tikybos mokytojai, svečiai. Susirinkę ugdytojai ir sielovadininkai klausė pranešimus, dalyvavo diskusijose, dirbo darbo grupėse, dalinosi katalikiškų vertybių ugdymo patirtimi, svarstė katalikiškų mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelį.

Dalyviai išklausė pranešimą "Religinės situacijos Europoje suvokimas pabėgėlių iššūkio kontekste", kurį skaitė dr. Bernaras Ivanovas, VDU Politikos katedros dėstytojas. Doc. dr. Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, kalbėjo apie žmones ir tiltus bei mokytojo pašaukimą. Politikos mokslų daktaras Žygimantas Pavilionis, buvęs Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai, skaitė pranešimą "Žmogaus orumas - neįsisamonintas Lietuvos metapolitikos principas", atsakė į klausimus.

Konferencijoje Birštone dalyvavo nemaža mūsų gimnazijos komanda. Direktorė Aleksandra Bancevičienė, tikybos mokytojos Virginija Petrulienė ir sesė salezietė Liucija Grybaitė FMA, pavaduotojos ugdymui Jurga Burneikienė ir Violeta Belevičiūtė, anglų kalbos mokytojos Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė, muzikos mokytoja Nijolė Franckevičienė, informacinių technologijų mokytojos Dalė Uždravienė ir Sandra Paštuolytė pristatė “Vyturio” gimnazijos veiklos pasiekimus ir salezietiškojo ugdymo paradigmą. Sesė salezietė Liucija Grybaitė FMA vadovavovo diskusijai apie tikybos mokymo ir vertybių ugdymo iššūkius. Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė aktyviai dirbo kuriant bendrą katalikiškos mokyklos įsivertinimo modelį.

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija jungia katalikiškas ir katalikiškos krypties ugdymo įstaigas iš 10 Lietuvos miestų. Asociacijos įkūrimo pradžia - 1991 metai, kai nepriklausomoje Lietuvoje besisteigiančios katalikiškos mokyklos ėmė burtis į Katalikiškųjų mokyklų draugiją. Steigiamoji Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos konferencija įvyko Kaune (Pažaislyje) 1995 metais. Šiuo metu NKMA priklauso 1561 pedagogas, 17385 mokiniai, 25 gimnazijos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, pradinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Mūsų gimnazija šiai asociacijai priklauso nuo 2011 metų.

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė,
informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė

Katalikiškų mokyklų konferencija, 2016

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.