Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateititininkų popietė gimnazijoje

Informacija

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“
Mt 11, 28

Gimnazijoje vyko tradicinė Gavėnios laiko susikaupimo popietė, kurioje dalyvavo Kauno krašto ateitininkai. Renginį organizavo mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopa. Su ateitininkais skirtingose amžiaus grupėse dirbo Kauno Arkivyskupijos jaunimo centro vadovai bei ateitininkų dvasios tėvas kun. D. Vasiliauskas. Tikybos mokytoja, sesuo S. L.Grybaitė (FMA) su kuopų globėjomis kalbėjosi apie nuodėmę ir jos pasėkmes. Po darbo grupėse ateitininkai buvo kviečiami priimti susitaikymo sakramentą ir kartu šventė Eucharistiją.

Tikybos mokytoja, Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos globėja Virginija Petrulienė

Ateitininkų popietė, 2016

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.