Ateititininkų popietė gimnazijoje

Informacija
Sukūrė Penktadienis, 2016 kovo 18 15:43
Peržiūros: 550

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“
Mt 11, 28

Gimnazijoje vyko tradicinė Gavėnios laiko susikaupimo popietė, kurioje dalyvavo Kauno krašto ateitininkai. Renginį organizavo mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopa. Su ateitininkais skirtingose amžiaus grupėse dirbo Kauno Arkivyskupijos jaunimo centro vadovai bei ateitininkų dvasios tėvas kun. D. Vasiliauskas. Tikybos mokytoja, sesuo S. L.Grybaitė (FMA) su kuopų globėjomis kalbėjosi apie nuodėmę ir jos pasėkmes. Po darbo grupėse ateitininkai buvo kviečiami priimti susitaikymo sakramentą ir kartu šventė Eucharistiją.

Tikybos mokytoja, Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos globėja Virginija Petrulienė

Ateitininkų popietė, 2016