Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gimnazistai Šiluvoje

Informacija

Dievo Motina, Švč. Mergelė Marija, kaip ir kiekvienais metais, bendrai maldai švenčiant ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų sukvietė Lietuvos tikinčiuosius atvykti į Šiluvą. Tradiciniuose Šiluvos atlaiduose 2016-09-09 „Vyturio“ gimnazistai aktyviai dalyvavo jaunimo dienai skirtose iškilmėse.

Dalis gimnazijos bendruomenės mokytojų ir mokinių į Šiluvą vyko autobusu ir dalyvavo jaunimui skirtoje programoje, kurią vainikvo Šv. Mišios. Kiti gimnazistai vyko melstis ir pagerbti Dievo Motiną kartu su Kauno krašto ateitininkų kuopomis. Ištvermingiausi jaunuoliai išbandė save 15 km žygyje, kurį lydėjo malda, išpažinčių klausymas ir bendrystės dvasia.
Kiekvienas ieškome savo kelio pas Viešpatį, nes Jis ir yra tikrasis „..kelias, tiesa ir gyvenimas.“ (Jn 14,6)

Malda pradėję naujuosius mokslo metus galime drąsiai sakyti:
„Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.“ (Fil 4, 13)

Tikybos mokytoja, ateitininkų kuopos globėja V. Petrulienė

siluva2016-09-09 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.