Gimnazistai Šiluvoje

Informacija
Sukūrė Pirmadienis, 2016 rugsėjo 05 21:21
Peržiūros: 608

Dievo Motina, Švč. Mergelė Marija, kaip ir kiekvienais metais, bendrai maldai švenčiant ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų sukvietė Lietuvos tikinčiuosius atvykti į Šiluvą. Tradiciniuose Šiluvos atlaiduose 2016-09-09 „Vyturio“ gimnazistai aktyviai dalyvavo jaunimo dienai skirtose iškilmėse.

Dalis gimnazijos bendruomenės mokytojų ir mokinių į Šiluvą vyko autobusu ir dalyvavo jaunimui skirtoje programoje, kurią vainikvo Šv. Mišios. Kiti gimnazistai vyko melstis ir pagerbti Dievo Motiną kartu su Kauno krašto ateitininkų kuopomis. Ištvermingiausi jaunuoliai išbandė save 15 km žygyje, kurį lydėjo malda, išpažinčių klausymas ir bendrystės dvasia.
Kiekvienas ieškome savo kelio pas Viešpatį, nes Jis ir yra tikrasis „..kelias, tiesa ir gyvenimas.“ (Jn 14,6)

Malda pradėję naujuosius mokslo metus galime drąsiai sakyti:
„Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.“ (Fil 4, 13)

Tikybos mokytoja, ateitininkų kuopos globėja V. Petrulienė

siluva2016-09-09