Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Tikėjimo metai Lietuvoje

Informacija

TIKĖJIMO METAI prasidėjo 2012 m. spalio 11-ąją, penkiasdešimtųjų Vatikano II Susirinkimo pradžios metinių dieną, ir baigsis 2013 m. lapkričio 24-ąją, Kristaus Karaliaus sekmadienį. 2012 m. spalio 11-oji sutampa ir su Katalikų Bažnyčios katekizmo išleidimo dvidešimties metų jubiliejumi. Šią dieną iIškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje buvo pradėti Tikėjimo metai.

Kristaus Visatos Valdovo mozaika esanti Sicilijoje, Cefalù miesto katedroje, buvo pasirinkta kaip Tikėjimo metų ikona.

tm-ikona d

 

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio pėdsakais

Informacija

Spalio 19 dieną nuo Kauno pilies į Marijampolę išvyko autobusas, pilnas įvairaus amžiaus Kauno miesto ateitininkų. Juo keliavo ir keturios Jono Pauliaus II kuopos ateitininkės Gintarė Vėjelytė, Miglė Valuckaitė, Rūta Strumskytė ir Aistė Kazokaitė, kurias lydėjo tikybos mokytoja V. Daugirdienė.

Pirmiausia apsilankėme palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje. Susipažinę su Marijampolės atsiradimo istorija pasivaikščiojome po miestą. Vėliau vykome į J. Matulaičio gimtinę – Lūginę. Ten grožėjomės nuostabiu kraštovaizdžiu šalia Šešupės. Iš ten patraukėme į Kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarų giraitę, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną ir J.Basanavičiaus gimtinę. Susipažinę su J. Basanavičiaus gimtąja vieta grįžome atgal į Kauną. Visą kelią į namus skambėjo dainos, kurios praskaidrino pavargusių keliauninkų nuotaiką.

Jono Pauliaus II kuopos ateitininkė Miglė Valuckaitė 10a

Jaunimo diena Šiluvoje

Informacija

 Rugsėjo 7 dieną Šiluvoje prasidėjo didieji Šilinių atlaidai, kuriuos kiekvienais metais Katalikų Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventę. Šių atlaidų laiku taip pat buvo minimas ir Lietuvos Krikšto 625 metų jubiliejus bei Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai.

Mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai rugsėjo 8 dieną vyko į Šiluvą dalyvauti jaunimo dienose „NESIDUOK pikto NUGALIMAS, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21)“. Šią dieną buvo skirta speciali programa jaunimui, organizuotas piligriminis žygis į Šiluvą pėsčiomis iš Lyduvėnų. Iš visos šalies Lyduvėnuose susirinkęs įvairaus amžiaus jaunimas su savo asmeninėmis intencijomis keliavo apie 10 km. į Dievo Motinos šventovę – Šiluvą. Kelionė truko nuo keturias valandas, jos metu jaunimas meldėsi, bendravo, šlovino Dievą apmąstydami Jėzaus Kristaus kančios kelio stotis. Šią dieną buvo meldžiamasi už vaikus ir jaunimą, mokyklų bei visų akademinių bendruomenių narius, kad jie drąsiai atsivertų Kristui, tikrosios tiesos šaltiniui.

Skaityti daugiau...

Apaštalinio Nuncijaus sveikinimas

Informacija

Alfa kursas mokytojams

Informacija

Ar  krikščionybė man yra patraukli ir svarbi? Jei ne – kodėl?

Į  šį klausimą mokytojams padės atsakyti ALFA KURSAS, organizuojamas mūsų mokykloje nuo 2012 m. vasario mėn. Jį  ves ses. Liucija Aušra Grybaitė, tikybos mokytoja Vida Daugirdienė.

 Svetainė internete www.alfakursas.lt

Direktoriaus pavaduotoja Jurga Burneikienė

Gavėnios rekolekcijos penktokams

Informacija

„Nugalėk blogį gerumu“ -  tai gavėnios rekolekcijos 5 klasių mokiniams, kurios vyko  2012-04-02 mokyklos salėje. Rekolekcijos – tai laikas, kuomet palikus visus darbus ir rūpesčius labiau susitelkta ryšiui su Dievu. Susitikus su bendraamžiais dalintasi malda ir tikėjimu. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metų mokiniai mokėsi atrasti Jėzų draugų tarpe; inscenizuodami mokėsi spręsti problemas blogį nugalint gerumu, vaišinosi, bendravo, žaidė, maldos metu gilino savo tikėjimą.

Skaityti daugiau...

Šv. Kazimierui - 555

Informacija

Mokyklos mokinių komanda, vadovaujama dailės mokytojų J. Stravinskienės ir V. Paulaitienės, dalyvavo Kauno moksleivių dailės projekte. Projektas skirtas švento Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, 555 metinių paminėjimui.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

kazimieras1

kazimieras3

Nuotraukos - A.Augustis

Mokyklos bendruomenė pagerbė šv. Jono Bosko relikvijas

Informacija

Mokyklos bendruomenė pagerbė į Lietuvą atkeliavusias ir pirmiausia Kauną aplankiusias šventojo kunigo, jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo, Jono Bosko relikvijas. Ši piligrimystė mūsų šalyje – dalis pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Turine, Italijoje ir ten pat pasibaigs 2015 metais. Kelionės tikslas – suvienyti skirtingų kraštų istorijas, kultūras, pasaulėjautą ir drauge švęsti šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejų.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, į kurias susirinko katalikiškų ir kitų miesto mokyklų jaunimas. Šv. Mišiose giedojo "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos choras, grojo muzikos skyriaus mokytojai.

Jolanta Leonavičienė, IT mokytoja

bosco1

bosco2

Fotografijos A.Urbonavičiūtės

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.