Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Konkurso "Turistinė daina" laureatai

Informacija

turist daina2016

Gabių vaikų pagerbimas Kauno rotušėje

Informacija

Gabių vaikų pagerbimo šventėje Kauno miesto Rotušėje 2016 m. guodžio 8 d. Mero padėkomis ir vertingomis knygomis buvo pasveikinti mokiniai, kurie laimėjo mažiausiai dvi I vietas arba Grand Prix, ir jų mokytojai. Apdovanojimas "Už pasiekimus muzikos srityje 2016 metais" atiteko Muzikos skyriaus mokiniui akordeonininkui Dominykui Zubrickui ir jo mokytojai Redai Labanauskienei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanda Zemlevičienė

labanauskiene zubrickas

padeka zubrickui

Apie standartizuotų testų rezultatus

Informacija

standatizuoti 

Kauno „Vyturio“ gimnazija, siekdama plėsti gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį, tiksliau įvertinti mokytojo ir gimnazijos darbo efektyvumą, 2015-2016 m.m. pavasarį dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuojamuose pasiekimų vertinimuose (Standartizuotuose testuose) 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams. Vertinimui naudoti Nacionalinio egzaminų centro parengti vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams.
Testai padėjo įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus, išsiaiškinti konkrečius kiekvieno vaiko mokymosi sunkumus ir problemas, kurioms įveikti numatyta tinkama, kryptinga pagalba.

Džiaugiamės mūsų gimnazijos mokinių pasiekimais, kurie ženkliai viršija respublikos vidurkį.

Lyginamieji 4, 6 ir 8 klasės mokinių testų ir mokinio anketų rezultatai.pdf

Direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė

Kauno mero padėka mokytojams

Informacija

Tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse Kauno meras Visvaldas Matijošaitis padėkomis ir prizais apdovanojo nusipelniusius mokytojus. Padėkas ir apdovanojimus meras įteikė dviems mūsų gimnazijos pedagogėms - Onutei Kazakevičienei, bibliotekos vedėjai, ir dailės mokytojai Jurgai Stravinskienei. Bendruomenės vardu sveikiname su aukštu įvertinimu ir linkime skleisti savo gerąją patirtį.

Šventės nuotraukas galite pažiūrėti Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt

Administracija

pad kazakevicienei2016

pad stravinskienei2016

Tarptautinės Kings olimpiados apdovanojimai

Informacija

Rugsėjo 23 dieną gimnazijoje lankėsi tarptautinės Kings olimpiados organizavimo komandos atstovas, kuris pasveikino pavasario sesijos nugalėtojus ir įteikė jiems diplomus.

Kingsiečiais tapo „Vyturio“ gimnazijos 4a klasės mokinys Ignas Lazaravičius, pelnęs net du – matematikos ir anglų kalbos pirmojo laipsnio diplomus, 6a klasės mokinė Kotryna Prasauskaitė, 8d ir 8e klasių mokiniai Mantas Gulevskis ir Orestas Čepukas.

„Vyturys“ džiaugiasi ir didžiuojasi šių mokinių pasiekimais!

Kings - tai tarptautinė įmonė, turinti savo padalinius Estijoje, Gruzijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, kuri organizuoja edukacinius konkursus (olimpiadas) mokiniams ir siekia padidinti jų mokymosi motyvaciją. Kings naudoja elektroninę testų tikrinimo sistemą ir naują e-sprendimą, susijusį su rezultatų skelbimu, kuris užtikrina konkursų skaidrumą. Nuolatinis tobulėjimas - labai svarbi Kings olimpiadų dalis. Antrame olimpiados ture už savo pasiekimus dalyviai apdovanojami sertifikatais arba trečio, antro ir pirmo laipsnio diplomais. Įteikiami pažymėjimai parodo kur kas daugiau nei tik mokinio akademines žinias. Vieno ar kito lygio diplomas atskleidžia pastangas, kurias mokinys įdėjo viso semestro metu, įrodo norą tobulėti.
Kings bendradarbiauja su lyderiaujančiomis tarptautinėmis švietimo institucijomis, asociacijomis ir mokytojų komitetais tam, kad nuolat tobulėtų pagal naujausias švietimo tendencijas.

Daugiau sužinoti apie tarptautinę olimpiadą Kings galima adresu http://kings.lt.

Direktoriaus pavaduotoja Ina Petkevičienė

kings1

Mokinių pasiekimai 2015-2016 mokslo metais

Informacija

Birželio 1 d. bendruomenės šventėje "Gimnazijos garbė 2016" buvo pagerbti gabūs ir talentingi mokiniai, kurie savo pasiekimais garsina "Vyturio" gimnazijos vardą. Direktorės padėkomis buvo apdovanoti ir raudonuoju kilimu žengė mokslo pirmūnai, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, gabius mokinius išugdę mokytojai. Gausiai susirinkusiems bendruomenės nariams koncertavo tarptautinius laimėjimus pelnę muzikos skyriaus mokiniai.

Apdovanotų mokinių sąrašas.pdf

garbe2016 1 650x800

garbe2016 2 561x800

garbe2016 3 565x800

garbe2016 4

Pakviesti į informatikų konkurso "Bebras" tarptautinę nugalėtojų stovyklą

Informacija

Respublikinio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso "Bebras" dalyviai, patekę į Lietuvos trisdešimtukus savo klasėje Bičiulių (5-6 kl.) ir Draugų (7-8 kl.) grupėse, kviečiami į tarptautinę nugalėtojų stovyklą liepos mėnesį. Moksleiviai stovyklaus nemokamai (primename, kad laimėtojų sąrašai skelbiami Bebro varžybų lauke). 

Mūsų gimnazijai atstovauti tarptautinėje nugalėtojų stovykloje pakviesti du mokiniai:

  • Greta Bujanauskaitė, 8 kl. (10 vieta);
  • Martas Vobolis, 6 kl. (22 vieta).

Linkime linksmai ir turiningai praleisti laiką stovykloje!

Išsamesnė informacija apie stovyklą  http://bebras.lt/vasaros-stovykla-liepos-10-17-d/

Sveikinamę Aidą Tarasevičių

Informacija

Sveikiname III b gimn. kl. mokinį Aidą Tarasevičių, tapusį laureatu respublikiniame mokinių kūrybos konkurse "Kūrybinė fotografija. Portretas".
Džiugu, kad Aido nuotrauka, dalyvavusi ir laimėjusi konkurse, puošia naująjį fotografijos vadovėlį.

Dailės mokytoja J. Stravinskienė

aidas.t1 583x800

aisas.t2 680x800

Olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė

Informacija

Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyrius ir mokytojų metodiniai būreliai pakvietė mokinius ir juos ruošusius mokytojus į matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos ir informacinių technologijų olimpiadų miesto etapo ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventę. 

Padėkomis ir prizais už pasiekimus 7 klasių mokinių biologijos olimpiadoje, skirtoje prof. E. Šimkūnaitei atminti, buvo apdovanotos  Kauno „Vyturio“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Irena Šidlauskienė ir  7 klasės mokinė Marija Giedraitytė.

Už nuoširdų darbą ir gerą mokinių paruošimą informatikos olimpiadai ir informacinių technologijų konkursams padėkos įteiktos Kauno „Vyturio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojai ekspertei Jolantai Leonavičienei ir informacinių technologijų mokytojai metodininkei Jolantai Narauskienei.

Už gerą pasiruošimą 27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiadai ir pasiektus rezultatus diplomu ir rėmėjų prizais apdovanotas Tautvydas Jalinskas, Kauno „Vyturio“ gimnazija, 4 gimnazijos klasė, 2 vieta.
Padėkos ir rėmėjų prizai įteikti Karoliui Kriaučioniui, 1 gimnazijos klasė; Martynui Mockui, 4 gimnazijos klasė. 
Už informacinių technologijų konkurso „Skaičiuoklės galimybės“ rezultatus diplomu ir rėmėjų prizu apdovanotas Rytis Žekevičius, 3 gimnazijos klasė, 2 vieta.

Aukštus rezultatus Kauno miesto etapo olimpiadose ir konkursuose pasiekę mokiniai buvo įrašyti į Garbės mokinių knygą.

inf apdo2016

IT mokytoja J.Leonavičienė

Anglų kalbos ir informatikos olimpiadų rezultatai

Informacija

11 klasių anglų kalbos olimpiados Kauno miesto etapas

Sveikiname Karolį Vilpišauską (anglų k. mokytoja V. Paulauskienė), kuris laimėjo V vietą tarp Kauno miesto gimnazijų atstovų 11 klasių anglų kalbos olimpiadoje.

27-sios mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai

Vyresniųjų grupėje (10-12 klasės) II vietą laimėjo Tautvydas Jalinskas, IV gimn. kl. (IT mokyt. J. Narauskienė) ir kviečiamas į III etapą.

Martynas Mockus, IV gimn. kl. (IT mokyt. J. Narauskienė), laimėjo IV vietą.

Jaunesniųjų grupėje (7-9 klasės) IV vietą laimėjo Karolis Kriaučionis, I gimn. kl. (IT mokytoja J. Leonavičienė).

Respublikinis konkursas „Mano fantazijų knyga“

Informacija

Maironio lietuvių literatūros muziejui paskelbus originaliausios knygos kūrimo konkursą moksleiviams „Mano fantazijų knyga“, „Vyturio“ gimnazijos mokiniai noriai atsiliepė į kvietimą. Suvokdami, kad knyga yra svarbi kaip meno kūrinys, aktualus ne tik tekstas, bet ir forma, kad tai ir mažytė istorija, kartais apimanti vienos dienos įvykius, o kartais ištisų kartų likimus.

Kūrybingiausių knygų autoriai ir lauretai yra šie „Vyturio“ gimnazijos mokiniai:
1. Milda Pociūtė, 7a kl. I vieta (mokyt. J. Stravinskienė, V. Saikienė)
2. Kotryna Šimkūnaitė, 7e kl. III vieta (mokyt. J. Stankevičienė ir J. Stravinskienė)
3. Agnė Kazakevičiūtė, Marija Mikušauskaitė ir Karolina Siaurusaitytė, 8d kl., (mokyt. R. Pocienė)

Lietuvių kalbos mokytoja Janina Stankevičienė

knyga

knyga2

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.