Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokykla - Lietuvos geriausiųjų 50-ke

Informacija

Skelbiame laišką, kurį mokyklos direktorei atsiuntė žurnalo "Reitingai" komanda:

Laba diena, gerb. p. Direktoriau,

Norime kartu su Jumis pasidžiaugti sėkmingais Jūsų mokyklos 2014 m. laidos abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatais ir pranešti, jog žurnalo REITINGAI pirmą kartą parengtame dalykiniame reitinge Jūsų vadovaujama mokykla pateko tarp 50-ies geriausių Lietuvos gimnazijų pagal dalykus.
 
Džiaugiamės rezultatais ir didžiuojamės mūsų mokytojais, puikiai paruošusiais mokinius.
 

2014 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Informacija

Sveikiname 44 laidos abiturientus, sėkmingai išlaikiusius 2014 metų brandos egzaminus. Kartu su mokiniais džiaugiamės, kad daugeliui pavyko pasiekti gerus VBE rezultatus. Dvidešimt dviejų laikiusiųjų valstybinius egzaminus žinios įvertintos 100-83 balais.

Dalykas Balai
100 99 97
96 95 94
90 89 86 84
83
Matematika 4                    
Informacinės technologijos 1 1      1       1    
Užsienio kalba (anglų) 1     1 1
    2    
Lietuvių kalba ir literatūra               2 1    
Chemija             1       1
Biologija                 1    
Fizika
    1           1
1
 
Iš viso: 6 1  1 1 1 1
1 2 6  1 1

Abiturientai, kuriuos valstybiniuose brandos egzaminuose lydėjo didžiausia sėkmė:

 Eimantas Morkūnas 100 užsienio kalba (anglų)
  100 matematika
  99
informacinės technologijos
  97
fizika
 Aurelijus Leonavičius 100
informacinės technologijos
  100
matematika
84 fizika
Agnė Stumbraitė 100 matematika
  90 chemija
  86 biologija
Lina Sakalavičiūtė 100 matematika
  86 informacinės technologijos
Eidmantė Kalašinskaitė 96 užsienio kalba (anglų)
  89 lietuvių kalba ir literatūra
Danas Gutaravičius 95 informacinės technologijos
Saulė Marija Stačiokaitė 94 užsienio kalba (anglų)
  86 lietuvių kalba ir literatūra
Milda Morkūnaitė 89 lietuvių kalba ir literatūra
  83 chemija
Paulius Katilius 86 užsienio kalba (anglų)
Akvilė Kondrotaitė 86 užsienio kalba (anglų)
Augustas Vachauzas 86 užsienio kalba (anglų)
Deividas Šikšnys
86
fizika

Matematikos VBE įvertinimus po 100 balų gavo keturi abiturientai (mokytojos Rima Gervė, Aida Šmigelskienė). Po vieną VBE 100 balų įvertinimą gauta iš užsienio kalbos (anglų) (mokytoja Vida Milerienė) ir informacinių technologijų (mokytoja Jolanta Narauskienė) valstybinių egzaminų. Aukšti 99-90 balų įvertinimai pasiekti informacinių technologijų (mokytoja Jolanta Narauskienė), užsienio kalbos (anglų) (mokytoja Vida Milerienė), chemijos (mokytoja Birutė Damaševičienė) ir fizikos (mokytoja Zita Vobolienė) egzaminuose. 89-83 balais įvertinti lietuvių kalbos ir literatūros (mokytojos Roma Rusteikienė, Vida Saikienė), užsienio kalbos (anglų) (mokytojos Nijolė Šikšnelienė, Daiva Visockienė), informacinių technologijų (mokytoja Jolanta Narauskienė), biologijos (mokytojas Dainius Statkevičius), chemijos (mokytoja Birutė Damaševičienė) ir fizikos (mokytoja Zita Vobolienė) valstybiniai egzaminai.

Metodinės tarybos pirmininkė Jolanta Leonavičienė

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2013 metais

Informacija

Sveikiname 2013 metų 43 laidos abiturientus, sėkmingai išlaikiusius visus pasirinktus brandos egzaminus. Didžiuojamės mokiniais, gavusiais puikius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai:

Saulė Abbas  -  93 balai
Ieva Gaidamavičiūtė  -  87 balai
Indrė Stanevičiūtė  -   87 balai
Aurelija Zagurskytė  -   87 balai
Diana Tichomirova  -   86 balai
Giedrė Maželytė   -  86 balai
Aiga Norvaišaitė  -  86 balai
Marius Galbuogis  -   82 balai
Justinas Gilvickis  -   82 balai
Adrija Kalpokaitė  -  82 balai
Simona Tamavičiūtė  -   82 balai

Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai:

Saulė Abbas  -  98 balai
Giedrė Maželytė  -  87 balai
Andrius Karaliūnas  -  86 balai

Istorijos valstybinio brandos egzamino rezultatai:

Marius Galbuogis  - 90 balų
Aurelija Vaitkevičiūtė  -  86 balai
Linas Kulaitis  -  80 balų

Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai:

Rytis Vaitkevičius - 93 balai
Karolis Nekvedavičius - 89 balai

Fizikos valstybinio brandos egzamino rezultatai:

Saulė Abbas - 96 balai

Biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatai:

Giedrė Maželytė - 86 balai


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė

Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatai

Informacija

Sveikiname abiturientus, sėkmingai išlaikiusius 2013 metų anglų kalbos valstybinį egzaminą!

Egzaminą laikė 52 kandidatai, iš jų 42 mokinių darbai įvertinti 50 – 100 balų.

Didžiausia sėkmė lydėjo:

Saulė Abbas – 100 balų;
Giedrė Maželytė – 100 balų;
Aiga Norvaišaitė – 100 balų;
Marius Galbuogis – 99 balai;
Vladislovas Kofyrinas – 98 balai;
Einoras Šimaitis - 97 balai;
Tautvydas Vaižgėla - 90 balų;
Živilė Kudirkaitė – 89 balai;
Algimantas Jukna – 88 balai;
Augustinas Šalčius – 88 balai;
Ignas Vilkauskas – 87 balai;
Dangiras Petraitis – 86 balai;
Lina Andriuškaitė – 86 balai;
Tomas Gudanavičius – 83 balai;
Aurelija Zagurskytė – 80 balai;

Balai

Mokinių sk.

Balai Mokinių sk.

100

3

67

3

99

1

65

1

98

1

63

3

97

1

61

1

90

1

54

3

89

1

53

4

88

2

52

1

87

1

50

2

86

2

44

1

83

1

46

1

80

1

42

1

75

1

40

1

76

4

35

3

77

1

32

1

69

2

24

2

68

1

23

1

APELIACIJOS REGISTRUOJAMOS IKI 2013-06-28 12 val.

Pavaduotoja ugdymui Sigita Ambrulienė

Respublikiniai mokinių pasiekimai

Informacija

Mokinių olimpiadų respublikių turų laimėjimai 2012-2013 m.m.

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados respublikinis, III turas

 • Julius Šidlauskas, 8b klasė,  laimėjo olimpiados AUKSO medalį, I laipsnio diplomą ir specialų prizą už  geriausiai išspręstą muzikinį I kategorijos testą.
 • Živilė Kudirkaitė, 12c klasė, laimėjo sidabro medalį bei II laipsnio diplomą savo kategorijoje.

 Respublikinės informatikos olimpiados "Logo 2013" rezultatai

    3 vieta (animuoto piešinio rungtis) - Indrė Lazauskaitė, 6d kl., IT mokytoja D. Uždravienė
    10 vieta (istorijos-filmuko rungtis) - Kristijonas Kojelis, 5c kl., IT mokytoja D. Uždravienė
 


Diplomai ir padėkos už mokinių akademinius, meninius, sportinius pasiekimus respublikiuose konkursuose, varžybose ir olimpiadose:

 

2011-2012 m.m. mokinių pasiekimai Lietuvoje

Pasiekimai Kauno mieste

Informacija

Pasiekimai olimpiadose 2012-2013 mokslo metais

24-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapo rezultatai, Kauno miesto vidurinių mokyklų kategorija:

 • I vieta - Eimantas Morkūnas, 11a kl. (pakviestas dalyvauti III etape)
 • I vieta - Aurelijus Leonavičius, 11a kl. (pakviestas dalyvauti III etape)
 • IV vieta - Rytis Vaitkevičius, 12a kl.

62-osios matematikos olimpiados II etapo rezultatai Kauno miesto vidurinių mokyklų 9-12 klasių tarpe:

 • Mantas Slabada,  9 klasė - 4 vieta
 • Gytis Zelenka, 10 klasė - 4 vieta
 • Eimantas Morkūnas, 11 klasė  - 4 vieta 
 • Justinas Gilvickis, 12 klasė - 7 vieta

Jaunųjų fizikų olimpiados Kauno miesto vidurinių mokyklų ir gimnazijų tarpe rezultatai: 

 • I vieta - Saulė Abbas, 12c klasė

Kauno miesto mažoji fizikos olimpiada:

 • Aušra Bukniutė, 8c klasė - 5 vieta
 • Gabija Šližiūtė, 8d klasė - 6 vieta
 • Ugnė Baltulionytė, 8c klasė - 8 vieta

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų Kauno miesto etapo nugalėtoja:

 • I vieta - Eidmantė Kalašinskaitė, 11 klasė

Kauno miesto mokyklų mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (užsienio kalbos kategorijoje):

 • I vieta - Aleksandras Brazaitis, 11c klasė

Kauno miesto biologijos olimpiados 8 klasių mokiniams "Žmogus. Gamta. Sveikata" rezultatai:

 • I vieta - Aušra Bukniutė, 8c klasė, 
 • III vieta - Matas Šalčius, 8e klasė.

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados Kauno turo nugalėtojai:

 • I vieta - Julius Šidlauskas, 8b klasė,
 • I vieta - Živilė Kudirkaitė, 12c klasė.

 Technologijų olimpiados "Pažvelk į pasaulį kitaip" Kauno miesto ture mūsų mokyklos mokinių laimėjimai:

 • I vieta - Ingrida Stukaitė, 12b kl.;
 • I vieta - Aistė Kazokaitė, 7f kl.;
 • V vieta - Rugilė Barčinskaitė, 7e kl.;
 • V vieta - Vilius Vaura, 9a kl., apdovanojimas už namų darbą.

Kauno miesto 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiados laimėtojai:

 • 3 vieta - Aušra Bukniūtė, 8c kl.

 

 


Diplomai ir padėkos už mokinių akademinius, meninius, sportinius pasiekimus Kauno miesto olimpiadose, konkursuose, varžybose:

 

2011-2012 m.m. mokinių pasiekimai Kauno mieste

Pasiekimai tarptautiniuose renginiuose

Informacija

Diplomai ir padėkos už mokinių akademinius, meninius, sportinius pasiekimus tarptautiniuose konkursuose, varžybose ir olimpiadose:

2011-2012 m.m. tarptautiniai mokinių pasiekimai

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.