Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gimnazijos savitumas

Informacija

Kauno „Vyturio“ gimnazija yra vienintelė Kauno mieste įgyvendinanti Katalikiškos ugdymo sistemos sampratos elementus ir dirbanti pagal kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programas. Šis junginys – stiprus ir savitas gimnazijos bruožas, kuriam teigiamą poveikį daro Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas ir Muzikos skyriaus veikla. Muzikos skyriuje vykdomos formaliojo muzikinio ugdymo programos. "Vyturio" gimnazija puoselėja senąsias tautines tradicijas, atliepdama renginiais į dabarties aktualijas, ir kuria naujas, savitas tradicijas. Nuo 2005 m. gimnazija dalyvauja Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, 2011 m. balandžio mėnesį priimta į Nacionalinę katalikiškų mokyklų asociaciją.

Šiuo metu gimnazijos bendruomenė įgyvendina kunigo J. Bosko salezietišką prevencinę (saugojamąją) sistemą, paremtą autentiška moraline doktrina, kuri pateikia krikščioniškų vertybių skalės pagrindus ir pabrėžia, kad svarbiausia atskleisti kiekvieno unikalumą, puoselėti bendruomenės pajautimą, ugdyti gyventi kartu ir kartu kurti visuomenę.

Gimnazija ir toliau sieks būti šiuolaikine, išskirtine savito ugdymo įstaiga, kuriai būdingos efektyvios veiklos strategijos, nukreiptos į ugdymo (si) kokybės užtikrinimą, siekiant suformuoti kiekvieno vaiko poreikį ugdytis krikščioniškas vertybines nuostatas, gebėjimą mokytis ir reikmę lavintis visą gyvenimą.

Gimnazijos savitumas (iš Įstatų)

Informacija

Iš gimnazijos Įstatų (patvirtinta 2015-07-10):

10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus pagal Katalikiško ugdymo sistemos sampratą, patvirtintą LR ŠMM 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu nr. V-1599.

22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.10. taikyti Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementus: liturgiją, vertybinio ugdymo(si) programą, apimančią salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.

Saleziečių logotipas

Informacija

bosco logo

Don Bosco Saleziečių logotipas yra sudaryta iš dviejų persidengiančių paveikslėlių, kurių  fone stilizuota balta "S" raidė ir gaublys.  

Antrasis paveikslėlis,  esantis gaublio centre, gali būti interpretuojamas kaip ,,S“ formos kelias. Tai tarytum kelias, kuris veda tris žmones. Vidurinysis žmogus yra aukščiausias iš visų, o greta stovintys atrodo lyg jo globojami.  Šios trys stilizuotos figūros primena namo kontūrus: šlaitinis stogas ir jį laikančios kolonos.

Logotipą sudarantys elementai kildinami iš Vokietijos ir Brazilijos provincijų. Ženklas sukurtas remiantis esminiais šv. Jono Bosko mokymo principais: saleziečiai veda jaunimą pasaulio keliu.

 

Daugiau skaitykite vikipedijoje (anglų k.)

 

 

Salezietiškas ugdymas

Informacija

Kauno "Vyturio" gimnazijos komandos pranešimas "Salezietiškas ugdymas Kauno "Vyturio" gimnazijoje", skaitytas Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos konferencijoje 2016-01-07. 

Reportažas apie gimnazijos savitumą

Informacija

LRT reportažas laidoje "Šventadienio mintys" (2015 m. rugsėjo 27 d.) apie savitą ugdymą Kauno "Vyturio" gimnazijoje  ir vienuolių saleziečių prevencinę ugdymo sistemą.

 2015 lrt laida

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.