Gimnazijos savitumas (iš Įstatų)

Informacija
Sukūrė Šeštadienis, 2015 rugsėjo 19 11:08
Peržiūros: 4255

Iš gimnazijos Įstatų (patvirtinta 2015-07-10):

10. Švietimo įstaigos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7(6)-18 metų mokiniams mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus pagal Katalikiško ugdymo sistemos sampratą, patvirtintą LR ŠMM 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu nr. V-1599.

22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.10. taikyti Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementus: liturgiją, vertybinio ugdymo(si) programą, apimančią salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.