Gimnazijos savitumas

Informacija
Sukūrė Trečiadienis, 2016 birželio 15 09:04
Peržiūros: 756

Kauno „Vyturio“ gimnazija yra vienintelė Kauno mieste įgyvendinanti Katalikiškos ugdymo sistemos sampratos elementus ir dirbanti pagal kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programas. Šis junginys – stiprus ir savitas gimnazijos bruožas, kuriam teigiamą poveikį daro Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas ir Muzikos skyriaus veikla. Muzikos skyriuje vykdomos formaliojo muzikinio ugdymo programos. "Vyturio" gimnazija puoselėja senąsias tautines tradicijas, atliepdama renginiais į dabarties aktualijas, ir kuria naujas, savitas tradicijas. Nuo 2005 m. gimnazija dalyvauja Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, 2011 m. balandžio mėnesį priimta į Nacionalinę katalikiškų mokyklų asociaciją.

Šiuo metu gimnazijos bendruomenė įgyvendina kunigo J. Bosko salezietišką prevencinę (saugojamąją) sistemą, paremtą autentiška moraline doktrina, kuri pateikia krikščioniškų vertybių skalės pagrindus ir pabrėžia, kad svarbiausia atskleisti kiekvieno unikalumą, puoselėti bendruomenės pajautimą, ugdyti gyventi kartu ir kartu kurti visuomenę.

Gimnazija ir toliau sieks būti šiuolaikine, išskirtine savito ugdymo įstaiga, kuriai būdingos efektyvios veiklos strategijos, nukreiptos į ugdymo (si) kokybės užtikrinimą, siekiant suformuoti kiekvieno vaiko poreikį ugdytis krikščioniškas vertybines nuostatas, gebėjimą mokytis ir reikmę lavintis visą gyvenimą.