Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gimnazijos istorija

Informacija

 vyturio gimn

Kauno "Vyturio" gimnazija (anksčiau 27-ta vidurinė mokykla) buvo įkurta 1968 m.

1993 metais artėjant mokyklos 25-čiui, Kauno 27 vidurinei mokyklai buvo suteiktas „Vyturio“ pavadinimas, sukurta mokyklos emblema, vėliava. Nuo pirmos klasės kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniams pradėtos vesti chorinio dainavimo, folkloro, instrumentinio muzikavimo pamokos, mokykloje įsteigtas instrumentinis skyrius. Kauno miesto savivaldybė 2009 m. vasario 5 d. priėmė sprendimą nr. T-75 dėl instrumentinio skyriaus pavadinimo keitimo į "Muzikos skyrius".

2001 metais Kauno miesto savivaldybė patvirtino mokyklos kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programą. Ši programa „Vyturio“ gimnazijoje vystoma iki šiol. 

Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2009 m. rugpjūčio 15 dienos mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą (trumpasis pavadinimas "Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla).

Nuo 2005 m. gimnazija dalyvauja Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, 2011 m. balandžio mėnesį priimta į Nacionalinę katalikiškų mokyklų asociaciją.

Nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu dėl akreditacijos  mokyklos struktūra pertvarkyta iš vidurinės mokyklos į gimnaziją suteikiant pavadinimą Kauno "Vyturio" gimnazija (trumpasis pavadinimas "Vyturio" gimnazija). Gimnazijoje komplektuojamos 1-12 klasės. 2016 metais sukurtas naujas gimnazijos herbas, spalio mėnesį pašventinta gimnazijos vėliava.

uniformos1 697x800

Mokyklos istorija ir trumpa 2011 - 2012 mokslo metų apžvalga (leidinys)

Kauno "Vyturio" gimnazijos tradiciniai renginiai, skirti Lietuvos valstybės datoms paminėti (2016-03-29)

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.