Gimnazijos vizija ir misija

Informacija
Sukūrė Trečiadienis, 2016 birželio 15 08:53
Peržiūros: 2354

Gimnazijos strateginiame plane 2016-2018 metams suformuluota vizija, misija, vertybės ir filosofija.

VIZIJA

Atvira, besimokanti, įgyvendinanti savitos pedagoginės sistemos elementus, vadovaujantis Katalikiško ugdymo samprata, siekianti aukštos ugdymo (si) kokybės, ugdanti kūrybingą, dvasingą, asmenybę.

MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką bendrąjį valstybės nustatytą išsilavinimą (pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir formaliojo muzikinio ugdymo programas), įgyvendina katalikiško ugdymo sistemos elementus, ugdo kiekvieną mokinį siekti sėkmės.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Be meilės nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo nėra ugdymo (Šv. Jonas Bosko).

Didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas, todėl vadovausimės pažangai svarbiomis vertybėmis: