Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

 • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
 • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Sielovados grupė

Informacija

Darbo grupė mokyklos bendruomenės sielovados veiklai organizuoti:

 1. Jurga Burneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ‒ koordinatorė,
 2. Violeta Belevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 3. Liucija Aušra Grybaitė, tikybos mokytoja metodininkė,
 4. Vida Daugirdienė, tikybos mokytoja,
 5. Virginija Petrulienė, tikybos mokytoja,
 6. Rūta Bylienė, etikos mokytoja,
 7. Vitalija Paulaitienė, dailės mokytoja,
 8. Dalė Uždravienė, informacinių technologijų mokytoja.


Patvirtinta direktoriaus įsakymu 2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-235

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.