Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Švietimo teisinio reglamentavimo ir politinio konteksto 2013 m. analizė

Informacija

2014 m. balandžio 30 d.  Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje buvo pristatyta švietimo teisinio reglamentavimo ir politinio konteksto 2013 m. analizė. Atliktą analizę rasite svetainėje www.lyderiulaikas.smm.lt

Pristatomos analizės-straipsnio autoriai nagrinėjo politinį kontekstą ir švietimo teisinį reglamentavimą per 2013 m. laikotarpį švietimo srityje priimtus teisės aktus. Autoriai pateikė išvadas dėl teisės aktų tobulinimo poreikio su švietimo lyderystės plėtote ir mokyklų savarankiškumo stiprinimu susijusiose tokiose skirtingose srityse:

  • švietimo konsultavimo modelio įgyvendinimas bei institucionalizavimas, įvairių teisinių veiklos formų (darbo nuoma, laikinasis įdarbinimas, paslaugų teikimas ir kt.) taikymo galimybės pasitelkiant švietimo konsultantus;
  • lyderystės plėtotės mokyklos, savivaldybės bei nacionaliniu lygmeniu modelio (modelių) įgyvendinimas;
  • lyderystės kompetencijų pripažinimo ir papildymo modelio įgyvendinimas;
  • profesinės pagalbos teikimo, mokyklų bei kitų švietimo įstaigų bendradarbiavimo dėl organizacinio tobulinimosi organizavimas bei finansavimas;
  • švietimo įstaigų finansavimo („Mokinio krepšelio“) metodikos tobulinimas.

Živilė Kleivaitė

Viešosios komunikacijos specialistė
Projektas „Lyderių laikas 2“
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo aprūpinimo centras

Tyrimas "Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimas"

Informacija

Tyrimo "Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimas Kauno "Vyturio" katalikiškoje vidurinėje mokykloje" apibendrinti duomenys (2013-06-02)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.