Atsakomybė už rūkymą

Informacija
Sukūrė Pirmadienis, 2015 rugpjūčio 10 11:59
Peržiūros: 893

LR Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimus (projektas Nr. XIIP-2095), kuriais nuo 2015 m. gegužės 1 d. nustatyta administracinė atsakomybė už nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymą (vartojimą) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimą:

1854 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui.
Tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui – užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.

1856 straipsnis. Jaunesnių kaip aštuoniolikos metų asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių rūkymas (vartojimas) ar jų turėjimas.
Jaunesnių kaip šešiolikos metų asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.
Tokie pat veiksmai, numatyti šio straipsnio pirmojoje dalyje, padaryti pakartotinai per vienerius metus po administracinės nuobaudos paskyrimo, užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.
Asmenų nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.