Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokinių vertinimo tvarka

Informacija

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

(Kauno "Vyturio" gimnazijos ugdymo plano 2017-2018 m.m. priedas nr. 6)

 Mokomųjų dalykų žinių, įgūdžių ir gebėjimų vertinimas

Rengiant mokomųjų dalykų vertinimo aprašus vadovaujamasi bendra gimnazijos ir metodinių grupių mokytojų parengta pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, kai mokiniai parodo Bendrosiose programose numatytas žinias, supratimą ir gebėjimus.

Informacinių technologijų vertinimo aprašas

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.