Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Mokinių vertinimo tvarka gimnazijoje

Informacija

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

(Kauno "Vyturio" gimnazijos ugdymo plano 2017-2018 m.m. priedas nr. 6)

 Mokomųjų dalykų žinių, įgūdžių ir gebėjimų vertinimas

Rengiant mokomųjų dalykų vertinimo aprašus vadovaujamasi bendra gimnazijos ir metodinių grupių mokytojų parengta pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, kai mokiniai parodo Bendrosiose programose numatytas žinias, supratimą ir gebėjimus.


Pradinio ugdymo pasiekimų vertinimas

Biologijos vertinimo aprašas

Chemijos vertinimo aprašas

Dailės vertinimo aprašas

Etikos vertinimo aprašas

Fizikos vertinimo aprašas

Geografijos vertinimo aprašas

Istorijos vertinimo aprašas

Informacinių technologijų vertinimo aprašas

Kūno kultūros vertinimo aprašas

Lietuvių kalbos ir literatūros vertinimo aprašas

Matematikos vertinimo aprašas

Muzikos vertinimo aprašas

Kompiuterinės muzikos vertinimo aprašas

Technologijų vertinimo aprašas

Užsienio kalbų vertinimo aprašas

Žmogaus saugos vertinimo aprašas

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.