Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

 • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
 • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Formaliojo švietimo programos

Informacija

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo formaliąsias programas.

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

 1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pradinio ugdymo individualizuotą programą ir specialiąją pradinio ugdymo programą);
 4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
 5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą);
 6. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 7. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems adaptuotą vidurinio ugdymo programą);
 8. brandos atestatas ir jo priedas;
 9. neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.