Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

 • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
 • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Formaliojo švietimo programos

Informacija

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo formaliąsias programas.

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

 1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
 3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pradinio ugdymo individualizuotą programą ir specialiąją pradinio ugdymo programą);
 4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;
 5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą);
 6. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
 7. vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems adaptuotą vidurinio ugdymo programą);
 8. brandos atestatas ir jo priedas;
 9. neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.